Har du smarttelefon? Eller bruker kalederprogram på datamaskinen? Då kan du få bedehuskalenderen rett inn i systemet ditt! 

Sjå rettleiinga for din "dings" og bruk adressene under for å abonnere. 

Dersom du vil ha alle aktivitetar inn i kalenderen din, bruker du den første adressa nedanfor. Om du heller berre vil ha ein (eller fleire) kan du velje adressa/adressene for ønska aktivitet.

Heile bedehuskalenderen samla http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=8
Søndagsskulen http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=10 
Triangel http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=17
Varden ungdomsklubb http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=18 
Varden Vaksne http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=12
Indremisjonen http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=11
Bedehusteamet http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=22
Bønesamling http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=25
Gudsteneste på bedehuset http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=27
Bedehusforeininga http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=23
Felles/samarbeid http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=26 
Andre http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=24 
Bremnes kyrkje http://rubb-bedehus.org/index.php/kalendar?task=ical.download&id=19