Rubbestadneset 1940-1960

Calendar
Andre
Date
29.04.2019 18:00 - 20:00

Description

Kom og høyr når Rubbestadneset vart bomba og andre sjølvopplevde historier frå tiåra 1940-1960.

Me skal litt innom krigen, Wichmann ,kva butikkar, varer og tenester som fantest i bygda, foreningsliv, idrettsaktivitetar, kor, musikklaget, yrkesskulen og mykje meir. Og det kjekkaste av alt er at dette skal forteljast av personar som budde her i heile eller deler av denne perioden ?.

Kvelden vert leia av Vidar Nygård.

Parkering ved bedehuset, barnehagen og gamleskulen i sentrum.

Bedehuset si adresse er Bedehusvegen 15, 5420 Rubbestadneset

Det vert kaffi og kaffimat.
Kollekt (vipps / kontantar)

Møt tidleg så du finn parkering - velkomen!?