Triangel er ein klubb for 5.-7. klasse som samlast torsdagar kl 18:00-19:30

Vi har ikkje klart å få leiarar til triangelarbeidet i vår heller, men jobbar med saken.