Velkommen til historiekveld på Rubbestadnes bedehus.

MÅNDAG  27. MAI KL 18:00

Tema er utviklinga i Rubbestadnesbygda i tiåra 1960-1980. Om utvikling og utfordringar i næringslivet, kvardagsliv, om lag og organisasjonar.

Det er sjølvopplevde historier som vert delt. Kvelden blir leia av Vidar Nygård. 

Kaffi og kaker. Kollekt (kontant og Vipps). 

Parkering ved bedehuset, ved Wartsila, ved "gamleskulen" i sentrum og ved barnehagen. 

Velkommen! 

Gled deg til historiar om bygda Rubbestadneset ca 1940-1960. Me skal litt innom krigen, Wichmann,kva butikkar, varer og tjenester som fantest i bygda, foreningsliv ,idrettsaktivitetar, kor, musikklaget, yrkesskulen og mykje meir. Og det kjekkaste av alt er at dette skal forteljast av personar som budde her i heile eller deler av denne perioden ?.

Møt tidleg så du finn parkering, velkomen?