Strategisamlingane på bedehuset har resultert i eit strategidokument som blir presentert her.

 

 

 

 

18. november inviterer me til «Bedehustorg» på Rubbestadnes bedehus! 

 Bedehustorget er eit triveleg og populært arrangement med mange aktivitetar for store og små. Her kan du eta laurdagsgrauten med familien og kose deg med kaffi, smørbrød og kaker frå eit rikhaldig og lekkert kakebord.

Vedlagt er vedteken årsmelding, nye vedtekter og årsmøteprotokollen.

Fristen for å melde innspel på dei nye vedtektene gjekk ut 20/1. Styret hadde møte 23/1 og har gått gjennom innspela og jobba fram eit nytt forslag som vert lagt fram for årsmøtet 15. februar 2017. Her kan du sjå forslaget:

Forslag til vedtektsendringar med endringsforslag i raud skrift

Forslag til nye vedtekter (utan at endringane er med i teksten).

Velkommen på årsmøtet!