Velkommen til bibeltime med biskop Halvor Nordhaug

Øystein Olafsen sørger for musikk og Marius Økland leier kvelden. 

Det vert kollekt og overskotet av denne vil gå til det Ukrainske bibelselskapet. 

Samarbeidsarrangement mellom Rubbestadnes bedehus/Varden KFUK-KFUM og Den norske kyrkja. 

Vipps, Rubbestadneset Bedehus: 125677
Rubbestadneset bedehus er ein viktig arena for folk i Rubbestadneset, frå dei heilt yngste, til pensjonistane som møtest i forsamlingshuset vårt regelmessig. Vanlegvis er det stor aktivitet i bedehuset gjennom heile året. For eit par år sidan hadde bedehuset over 110 ulike arrangement.

Bruk denne lenkja for å komma inn: 

Microsoft teams

Torsdag 21. april kl 19:00

Har du problem, kan du ringa Marius Økland på 90 99 7532